BLIZA - Kwartalnik Artystyczny nr 3 (27) 2016

OD REDAKCJI

NAGRODY LITERACKIE

NAGRODA LITERACKA GDYNIA. KALENDARIUM
Monika Samsel-Chojnacka, NIE TYLKO NOBEL. SZWEDZKIE NAGRODY LITERACKIE
Przemysław Czapliński, NAGRODA ZA CZYTANIE
Przemysław Gulda, JAKOBE MANSZTAJN – POETY ŻYWOT PODWÓJNY
Anna Spólna, DRUGI MALARZ. O nagrodzie i poezji Michała Sobola
Anna Janko, O KARACH LITERACKICH
Piotr Śliwiński, SŁÓWKO O NAGRODZIE
Andrzej Franaszek, WEHIKUŁ
Krzysztof Czyżewski, O NAGRODZIE LITERACKIEJ UWAG KILKA
Paweł Próchniak, NAGRODY LITERACKIE ALBO TURNIEJ GARBUSÓW
Włodzimierz Kowalewski, NAGRODY LITERACKIE – REFLEKSJA
Piotr Sobierski, TRUDNY R@PORT
Krzysztof Ćwikliński, JEDEN DALEKO IDĄCY WNIOSEK
Filip Szałasek, CO TO JEST ULICA? O Yahii Hassanie i nagrodzie literackiej
Małgorzata Major, MIEĆ CZY BYĆ? Powinności polskiego pisarza
Artur Jabłoński, W IMIĘ DRZEŻDŻONA

ROZMOWY I DYSKUSJE

O NAGRODZIE LITERACKIEJ GDYNIA – I NIE TYLKO. Z prezydentem Gdyni Wojciechem Szczurkiem rozmawia Paweł Huelle
WYJŚĆ POZA OBRAZ. Z malarzem Arkadiuszem Sylwestrowiczem rozmawia Adam Kamiński
CHAOSMOS. Z Aleksandrem Nawareckim, członkiem Kapituły Nagrody Literackiej Gdynia, rozmawia Przemysław Rydzewski
PO MOJEJ GDYNI. Z Julianem Skelnikiem spaceruje Adam Kamiński

POEZJA

Justyna Bargielska, KATULLKA i inne wiersze
Jakobe Mansztajn, STUDIUM PRZYPADKU i inne wiersze
Andrzej Sosnowski, TRAWERS [fragment]
Piotr Janicki, POTĘGA WIEDZY i inne wiersze
Tomasz Różycki, RYSY i inne wiersze

ESEJ / PRZEKŁADY

Jurij Łotman, LITERATURA MASOWA JAKO PROBLEM HISTORYCZNO-KULTUROWY. Z rosyjskiego przełożył Bogusław Żyłko

ESEJ

Małgorzata Czermińska, SOCMODERNIZM, BLOKOWISKO I MAFIA DEWELOPERSKA. O przestrzeni miejskiej w młodej prozie
Andrzej Kasperek, AMBASADOROWIE WEDŁUG HANSA HOLBEINA I JACKA KACZMARSKIEGO
Piotr Seweryn Rosół, LITERATURA (NIE) DLA IDIOTÓW

PROZA

Tadeusz Dąbrowski, BEZBRONNA KRESKA [fragment]

ZAPISKI

Adam Wiedemann, UCHO W ROSOLE (27) KEMPFF, LU I LIU
Marcin Cielecki, OSTATNIA ROLA PROSPERO. Przy okazji Światowego Roku Williama Szekspira
Marek Wittbrot, SZKICE (XVIII)
Kazimierz Nowosielski, STANISŁAW BIAŁOGŁOWICZ I JEGO „OBRAZY PISANE”
Bogusław Żyłko, KRÓTKIE WPROWADZENIE DO PRZEKŁADU TEKSTU JURIJA ŁOTMANA
Marek Gajdziński, SZEKSPIR, DEMOKRATYCZNY OPORTUNIZM I REFORMA WYBORCZEJ ORDYNACJI
Aleksander Świeszewski, WYWIADOMANIA
Paweł Baranowski, XIV OGÓLNOPOLSKI PRZEGLĄD „POŁOWY POETYCKIE” – GDYNIA 2015
Zbigniew Walczak, MALT 2016. Młoda Ambitna Literatura Trójmiasta po raz szósty
Wojciech Boros, SZÓSTY „PIÓRNIK” NA SZÓSTKĘ!

RECENZJE

Jerzy Jarzębski, SPOTKANIE PRZY RUE HELDER I DALSZE ETAPY UWODZENIA. O książce Genet Gombrowicza. Historia miłosna Piotra Seweryna Rosoła
Maciej Dajnowski, PRZEWODNIK PO LITERACKIM POMORZU

OSTATNIA STRONA

Piotr Millati, DLACZEGO DZIŚ JUŻ NIE CZYTA SIĘ OPOWIADAŃ
 

BLIZA Nr 3 (30) 2017

ADAPTACJE

Drodzy Czytelnicy!

Na co dzień nie uświadamiamy sobie, jak ważną rolę odgrywa i jak wszechobecna jest adaptacja. To nie tylko mniej lub bardziej skomplikowane próby przetworzenia choćby literatury na spektakl, film czy serial, to wszelkie usiłowania opowiedzenia jednej formy przez drugą, także odzwierciedlenia w kompozycji ogrodu elementów Wszechświata czy wprowadzenia pluszowego misia w możliwie wiele sfer ludzkiego życia, gdy adaptacja dotyczy kultury pop. I o tym także piszą nasi autorzy.
Adaptacja wymaga finezji, wyczucia i talentu tłumacza. Rozumienia pierwszego języka i umiejętności wyrażania się w drugim. Adaptujący ma do dyspozycji kilka filozofii i wiele możliwości. Musi wybierać i potwierdzać swój wybór, udaje się to różnie, a rezultaty działań oceniają eksperci i publiczność.
My także pochyliliśmy się nad różnymi formami tej sztuki. Oprócz współpracujących z nami krytyków i recenzentów w numerze opowiadają o nich także sami twórcy, wybitni pisarze, filmowcy, plastycy.
Wewnątrz dołączamy także nawiązujący odważnie do tematu arkusz plastyczny Jacka Kornackiego ze współpracującej z nami Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.
Śmiało możemy więc życzyć nie tylko ciekawej lektury, ale i uczty wizualnej.

Adam Kamiński

Więcej...