BLIZA - Gdyński Kwartalnik Artystyczny nr 2 (7) 2011

 
REWERS, film DVD


 

 

 

 

 

OD REDAKCJI

DOPALACZE


Tomasz Matlęgiewicz, PYTANIE „PIĆ ALBO NIE PIĆ” JEST RÓWNIE BEZ SENSU JAK PYTANIE „JEŚĆ ALBO NIE JEŚĆ”. Kilka uwag o piciu na rosyjskiej Północy

Tomasz Swoboda, SPÉCIALITÉ FRANÇAISE
Robert Alexander Gajdziński, BINGE DRINKING. O weekendowym upijaniu się w Anglii
Danuta Okupińska, JAK TO SIĘ ROBI W HISZPANII?
Robert Alexander Gajdziński, ODMIENNE STANY ŚWIADOMOŚCI. W poszukiwaniu halucynacji w Meksyku
Przemysław Gulda, DOPALONA MUZYKA
Mirosław Przylipiak, NIE OGLĄDAJ SIĘ
Marek Gajdziński, GABINET PIELĘGNACJI UMYSŁU
Marek Wittbrot, ŚWIĘTE OBURZENIE I INNE (NIE)CNOTY

PRZEGLĄD FILMOWY


Krzysztof Kornacki, WCIĄGAĆ OCZAMI. Uwagi o sposobach ekranizowana tematu narkotycznego i jego aktualnej kondycji

DYSKUSJE I ROZMOWY


NIE WIEM, CZY CHCĘ COŚ ZMIENIAĆ. Z Jakubem Żulczykiem nie tylko o narkotykach rozmawia Joanna Wróbel    
„OCZYWIŚCIE – JESTEM WKUR...ONY”. Z Przemysławem Wojcieszkiem o przynależności pokoleniowej, teatrze i Made in Poland rozmawiają Paweł Biliński i Paweł Borkowski

PROZA


Krzysztof Lipowski, CHŁÓD
Marek Idczak, BEJ (fragment)    

POEZJA


Kazimierz Nowosielski, DOBRZE i inne wiersze
Ewa Włodarska-Lorek, SPIJ MNIE Z GŁOWĄ i inne wiersze
Joanna Bonarska, CZAS SCHROEDINGERA i inne wiersze
Tomasz Pietrzak, REKORD: 1946 i inne wiersze

PRZEKŁADY


Dymitr Bobyszew, W KWADRACIE i inne wiersze. Z rosyjskiego przełożył Kazimierz Sopuch

ESEJ


Katarzyna Szalewska, CO MOŻNA ROBIĆ O CZWARTEJ NAD RANEM (GDY SIĘ NIE ŚPI)? O jednym wierszu
Szymborskiej i paru innych świadectwach bezsenności
Grzegorz Wysocki, WIDZIALNE, NIEWIDZIALNE. O Dnie oka Wojciecha Nowickiego
Kazimierz Sopuch, NOTKA O DYMITRZE BOBYSZEWIE
Katarzyna Bałżewska, WIELCY PISARZE W OCZACH SWOICH DZIECI, czyli o (ro)zbieżnościach rodzinnych losów Stanisława Lema i Tomasza Manna

RECENZJA


Eugeniusz Sobol, IWASZKIEWICZ NON-FICTION

ZAPISKI


Marek Gajdziński, ZAPISKI LONDYŃSKIE (7)
Adam Wiedemann, UCHO W ROSOLE (7) DROBIAŻDŻKI
Ewa Pobłocka, DZIENNIKI JAPOŃSKIE (2)
Bartosz Filip, FESTIWAL POLSKICH FILMÓW FABULARNYCH W GDYNI. Zdania i uwagi przed 36. edycją

MIEJSCA I HISTORIE


Adam Kamiński, ULICE GDYNI: ULICA NIENASYCENIA

TU I TERAZ


Piotr Sobierski, POWRÓT DO SZKOLNEJ ŁAWY. O musicalu Grease, najnowszej propozycji Teatru Muzycznego w Gdyni
Joanna 'frota' Kurkowska, AGRESYWNE WYRWANIE Z LETARGU
Natalia Taranta, FESTIWAL KULTUR ŚWIATA NA KOLIBKACH. O siódmej edycji festiwalu Globaltica przed rozpoczęciem
Barbara Piórkowska, RODZAJE METAFORY

OSTATNIA STRONA

Piotr Millati, JAK JEŹDZIĆ ZATŁOCZONYM POCIĄGIEM I MIEĆ Z TEGO PRZYJEMNOŚĆ
 

BLIZA Nr 1 (28) 2017

MIASTO I JEGO LEGENDY

Drodzy Czytelnicy!

Marzenie o mieście idealnym towarzyszy ludziom od dawna. W Urbino podziwiać można powstały około 1470 roku obraz, który przedstawia panoramę takiego miasta. Renesansowy artysta przedstawił centrum: panteon, reprezentacyjne budynki, arkady. Idealne miasto – z ducha modernizmu – wzniesiono w Brazylii w połowie XX wieku jako stolicę tego państwa. Zadziwiającą do dziś architekturę Brasilii, jej układ przestrzenny, staranny podział dzielnic ze względu na ich funkcje – wszystko to z desek kreślarskich architektów przeniesiono na plac budowy. W miejscu urbanistycznie dziewiczym. Bez historii.
W tym numerze „Blizy” proponujemy Czytelnikom wędrówkę po miastach mniej idealnych. Ich promieniowaniu na życie, film, literaturę. Mity z nimi związane. Zapraszamy do odwiedzenia Paryża, Nowego Jorku, Sztokholmu, Dublina, Edynburga. Także Maputo w Mozambiku i sennej, prowincjonalnej Hinamizawy w Japonii. Warszawy i Trójmiasta.  Tak bardzo popularne dzisiaj określenie – miasto magiczne – nie przyświecało naszym autorom. Zostawili je w przewodnikach wraz z reklamami hoteli i tanich lotów.

Redakcja „Blizy”

Więcej...