BLIZA - Gdyński Kwartalnik Artystyczny nr 2 (7) 2011

 
REWERS, film DVD


 

 

 

 

 

OD REDAKCJI

DOPALACZE


Tomasz Matlęgiewicz, PYTANIE „PIĆ ALBO NIE PIĆ” JEST RÓWNIE BEZ SENSU JAK PYTANIE „JEŚĆ ALBO NIE JEŚĆ”. Kilka uwag o piciu na rosyjskiej Północy

Tomasz Swoboda, SPÉCIALITÉ FRANÇAISE
Robert Alexander Gajdziński, BINGE DRINKING. O weekendowym upijaniu się w Anglii
Danuta Okupińska, JAK TO SIĘ ROBI W HISZPANII?
Robert Alexander Gajdziński, ODMIENNE STANY ŚWIADOMOŚCI. W poszukiwaniu halucynacji w Meksyku
Przemysław Gulda, DOPALONA MUZYKA
Mirosław Przylipiak, NIE OGLĄDAJ SIĘ
Marek Gajdziński, GABINET PIELĘGNACJI UMYSŁU
Marek Wittbrot, ŚWIĘTE OBURZENIE I INNE (NIE)CNOTY

PRZEGLĄD FILMOWY


Krzysztof Kornacki, WCIĄGAĆ OCZAMI. Uwagi o sposobach ekranizowana tematu narkotycznego i jego aktualnej kondycji

DYSKUSJE I ROZMOWY


NIE WIEM, CZY CHCĘ COŚ ZMIENIAĆ. Z Jakubem Żulczykiem nie tylko o narkotykach rozmawia Joanna Wróbel    
„OCZYWIŚCIE – JESTEM WKUR...ONY”. Z Przemysławem Wojcieszkiem o przynależności pokoleniowej, teatrze i Made in Poland rozmawiają Paweł Biliński i Paweł Borkowski

PROZA


Krzysztof Lipowski, CHŁÓD
Marek Idczak, BEJ (fragment)    

POEZJA


Kazimierz Nowosielski, DOBRZE i inne wiersze
Ewa Włodarska-Lorek, SPIJ MNIE Z GŁOWĄ i inne wiersze
Joanna Bonarska, CZAS SCHROEDINGERA i inne wiersze
Tomasz Pietrzak, REKORD: 1946 i inne wiersze

PRZEKŁADY


Dymitr Bobyszew, W KWADRACIE i inne wiersze. Z rosyjskiego przełożył Kazimierz Sopuch

ESEJ


Katarzyna Szalewska, CO MOŻNA ROBIĆ O CZWARTEJ NAD RANEM (GDY SIĘ NIE ŚPI)? O jednym wierszu
Szymborskiej i paru innych świadectwach bezsenności
Grzegorz Wysocki, WIDZIALNE, NIEWIDZIALNE. O Dnie oka Wojciecha Nowickiego
Kazimierz Sopuch, NOTKA O DYMITRZE BOBYSZEWIE
Katarzyna Bałżewska, WIELCY PISARZE W OCZACH SWOICH DZIECI, czyli o (ro)zbieżnościach rodzinnych losów Stanisława Lema i Tomasza Manna

RECENZJA


Eugeniusz Sobol, IWASZKIEWICZ NON-FICTION

ZAPISKI


Marek Gajdziński, ZAPISKI LONDYŃSKIE (7)
Adam Wiedemann, UCHO W ROSOLE (7) DROBIAŻDŻKI
Ewa Pobłocka, DZIENNIKI JAPOŃSKIE (2)
Bartosz Filip, FESTIWAL POLSKICH FILMÓW FABULARNYCH W GDYNI. Zdania i uwagi przed 36. edycją

MIEJSCA I HISTORIE


Adam Kamiński, ULICE GDYNI: ULICA NIENASYCENIA

TU I TERAZ


Piotr Sobierski, POWRÓT DO SZKOLNEJ ŁAWY. O musicalu Grease, najnowszej propozycji Teatru Muzycznego w Gdyni
Joanna 'frota' Kurkowska, AGRESYWNE WYRWANIE Z LETARGU
Natalia Taranta, FESTIWAL KULTUR ŚWIATA NA KOLIBKACH. O siódmej edycji festiwalu Globaltica przed rozpoczęciem
Barbara Piórkowska, RODZAJE METAFORY

OSTATNIA STRONA

Piotr Millati, JAK JEŹDZIĆ ZATŁOCZONYM POCIĄGIEM I MIEĆ Z TEGO PRZYJEMNOŚĆ
 

BLIZA Nr 3 (30) 2017

ADAPTACJE

Drodzy Czytelnicy!

Na co dzień nie uświadamiamy sobie, jak ważną rolę odgrywa i jak wszechobecna jest adaptacja. To nie tylko mniej lub bardziej skomplikowane próby przetworzenia choćby literatury na spektakl, film czy serial, to wszelkie usiłowania opowiedzenia jednej formy przez drugą, także odzwierciedlenia w kompozycji ogrodu elementów Wszechświata czy wprowadzenia pluszowego misia w możliwie wiele sfer ludzkiego życia, gdy adaptacja dotyczy kultury pop. I o tym także piszą nasi autorzy.
Adaptacja wymaga finezji, wyczucia i talentu tłumacza. Rozumienia pierwszego języka i umiejętności wyrażania się w drugim. Adaptujący ma do dyspozycji kilka filozofii i wiele możliwości. Musi wybierać i potwierdzać swój wybór, udaje się to różnie, a rezultaty działań oceniają eksperci i publiczność.
My także pochyliliśmy się nad różnymi formami tej sztuki. Oprócz współpracujących z nami krytyków i recenzentów w numerze opowiadają o nich także sami twórcy, wybitni pisarze, filmowcy, plastycy.
Wewnątrz dołączamy także nawiązujący odważnie do tematu arkusz plastyczny Jacka Kornackiego ze współpracującej z nami Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.
Śmiało możemy więc życzyć nie tylko ciekawej lektury, ale i uczty wizualnej.

Adam Kamiński

Więcej...