BLIZA - Kwartalnik Artystyczny nr 3 (16) 2013

OD REDAKCJI

PŁEĆ W CĘGACH

Kazimiera Szczuka, DZIAD, CZYLI STARY, NIEDOBRY PATRIARCHAT
Piotr Millati, FACECI SĄ BEZNADZIEJNI, czyli wkładanie palca w drzwi krytyki feministycznej
Anna Golus, ZEMSTA PŁCI
Tomasz Tomasik, EGZORCYZMOWANIE PŁCI
Jowita Jagla, MAPA LUDZKIEGO CIAŁA. Refleksje nad płcią w nowożytnej i współczesnej ikonografii anatomicznej
Andrzej C. Leszczyński, ZAGLĄDANIE POD SKÓRĘ
Monika Samsel-Chojnacka, ON, ONA… HEN. Równouprawnienie po szwedzku
Bartosz Filip, COMMANDO VERSUS RAMBO: W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH?
Magda Malinowska, „TY I JA, I WSZYSCY, KTÓRYCH ZNAMY”. Wokół zagadnień płci, seksualności i związków w kinie najnowszym
Marta Tymińska, INTERNET, NAUKOWCY I EMANCYPACJA ASEKSUALNOŚCI
Artur Nowaczewski, ESEJ BEZ TYTUŁU
Marta Cebera, HILLARY I BILL: UKŁAD PRAWIE IDEALNY

ZAPISKI

Adam Wiedemann, UCHO W ROSOLE (16) Sen Iriny
Marek Wittbrot, SZKICE (VII)
Marek Gajdziński, ZAPISKI LONDYŃSKIE (16): Irlandzka proza i napitki
Przemysław Rydzewski, ÓSME GDYŃSKIE POSZUKIWANIA ARCYDZIEŁ. Nagroda Literacka Gdynia 2013
Henryk Grynberg, PAMIĘTNIK WSPÓŁCZESNY (wybór)
Przemysław Gulda, SZUKAJĄC DOMu
Marcus Londonberry, OH MAN, OH MACHINE, czyli relacja człowiek–maszyna na poznańskiej MALCIE
Sebastian Freliga, „MAM TYPOWY KRÓTKI ODDECH WIERSZOPISA”. Pocztówki Zbigniewa Herberta

POEZJA

Janusz Drzewucki, RZEKI PORTUGALII i inne wiersze
Aleksandra Wrona, WE MNIE i inne wiersze
Piotr Wiesław Rudzki, KRES DZIECIŃSTWA WE WTOREK i inne wiersze

PROZA / PRZEKŁADY

Billy O’Callaghan, CAŁY TEN ZGIEŁK. Z angielskiego przełożył Marek Gajdziński
Billy O’Callaghan, ZBAW NAS ODE ZŁEGO. Z angielskiego przełożył Marek Gajdziński

ROZMOWY I DYSKUSJE

OSOBISTE HISTORIE ŚWIATA. Z Zytą Oryszyn, laureatką Nagrody Literackiej Gdynia za 2013 rok w kategorii „proza”, rozmawia Barbara Piórkowska
SZTUKA FILMOWA DLA NOWEJ GENERACJI. Z Arturem Liebhartem, dyrektorem Against Gravity, organizatorem PLANETE+ DOC FILM FESTIVAL, rozmawia Przemysław Rydzewski
NADWORNY KOMPOZYTOR KOŚCIELNIAKA. O komponowaniu musicali, o kryzysie wielkiej orkiestry i dwóch najnowszych premierach z Piotrem Dziubkiem rozmawia Piotr Sobierski

RECENZJE

Joanna ‘frota’ Kurkowska, PÓŁKA PEŁNA POWIDEŁ (8)
Janusz Drzewucki, ŻYJEMY W SŁOWACH

ESEJ

Józef Majewski, PEŁNIA BYTU CZY NICOŚĆ? Do kogo na progu śmierci modlił się Jarosław Iwaszkiewicz

TU I TERAZ

Anna Śliwa, DWADZIEŚCIA LAT PRZEGLĄDU MINIATURY TKACKIEJ W GDYNI
Joanna ‘frota’ Kurkowska, LATO NA FESTIWALOWO
Wojciech Boros, DWUNASTE PRANIE NA STRYCHU, czyli wiersze w pralce!

POLEMIKI

Ewa Graczyk, PŁEĆ W CĘGACH NOWOCZESNOŚCI. ŻABA ODPOWIADA DZIECIOM

KOMENTARZ REDAKCJI 

BLIZA Nr 3 (30) 2017

ADAPTACJE

Drodzy Czytelnicy!

Na co dzień nie uświadamiamy sobie, jak ważną rolę odgrywa i jak wszechobecna jest adaptacja. To nie tylko mniej lub bardziej skomplikowane próby przetworzenia choćby literatury na spektakl, film czy serial, to wszelkie usiłowania opowiedzenia jednej formy przez drugą, także odzwierciedlenia w kompozycji ogrodu elementów Wszechświata czy wprowadzenia pluszowego misia w możliwie wiele sfer ludzkiego życia, gdy adaptacja dotyczy kultury pop. I o tym także piszą nasi autorzy.
Adaptacja wymaga finezji, wyczucia i talentu tłumacza. Rozumienia pierwszego języka i umiejętności wyrażania się w drugim. Adaptujący ma do dyspozycji kilka filozofii i wiele możliwości. Musi wybierać i potwierdzać swój wybór, udaje się to różnie, a rezultaty działań oceniają eksperci i publiczność.
My także pochyliliśmy się nad różnymi formami tej sztuki. Oprócz współpracujących z nami krytyków i recenzentów w numerze opowiadają o nich także sami twórcy, wybitni pisarze, filmowcy, plastycy.
Wewnątrz dołączamy także nawiązujący odważnie do tematu arkusz plastyczny Jacka Kornackiego ze współpracującej z nami Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.
Śmiało możemy więc życzyć nie tylko ciekawej lektury, ale i uczty wizualnej.

Adam Kamiński

Więcej...